• ISB-thiet-ke-web-nha-trang
  • ISB-dich-vu-quang-cao-google
  • ISB-dich-vu-quang-cao-facebook
  • ISB-xay-dung-he-thong-email
  • ISB hosting-ten-mien

Bảng giá hosting Linux chất lượng cao

Thông TinBronzeBronze +Silver Silver +GoldGold +Platinum
Chi Phí/Tháng36.000 VNĐ63.000 VNĐ90.000 VNĐ135.000  VNĐ160.000 VNĐ250.000 VNĐ380.000 VNĐ
Dung Lượng300 MB600 MB800 MB1.1 GB1.5 GB3 GB5 GB
Băng Thông5 GB10 GB15 GB20 GB30 GB80 GB150 GB
Sub-Domain351520254060
Email POP3101525405080100
Tài khoản FTP 110 
PHP5, GD2 có cócó có có có 
Park Domain351520254060
MySQL501245810
Thanh Toán Tối Thiểu1 năm1 năm1 năm6 tháng6 tháng6 tháng6 tháng
Đăng KýĐăng kýĐăng kýĐăng kýĐăng kýĐăng kýĐăng kýĐăng ký

Ghi chú: Bảng giá trên chưa bao gồm 10% hóa đơn bán hàng

Bảng giá hosting Window chất lượng cao

Thông TinBronzeBronze +Silver Silver +GoldGold +Platinum
Chi Phí/Tháng36.000 VNĐ63.000 VNĐ90.000 VNĐ135.000 VNĐ160.000 VNĐ250.000 VNĐ380.000 VNĐ
Dung Lượng300 MB600 MB800 MB1.1 GB1.5 GB3 GB 5 GB
Băng Thông5 GB10 GB15 GB20 GB30 GB80 GB150 GB
Sub-Domain351520254060
Email POP3101525405080100
Tài khoản FPT 1810 
ASP/ASP.net/PHP cócó có có có có 
Park Domain351520254060
MS SQL Server0112357
My SQL0011111
Thanh Toán Tối Thiểu1 năm1 năm1 năm6 tháng6 tháng6 tháng6 tháng
Đăng KýĐăng kýĐăng kýĐăng kýĐăng kýĐăng kýĐăng kýĐăng ký

Ghi chú: Bảng giá trên chưa bao gồm 10%  hóa đơn bán hàng

Đối tác thanh toán