• ISB-thiet-ke-web-nha-trang
  • ISB-dich-vu-quang-cao-google
  • ISB-dich-vu-quang-cao-facebook
  • ISB-xay-dung-he-thong-email
  • ISB hosting-ten-mien
bao-tri-website.jpg Thông báo sự cố ngày 25/4/2014

Công ty ISB xin thông báo sự cố đột xuất ngày 25/4/2014.

comcom.gif Thông báo điều chỉnh giá tên miền .com, .net

Công ty ISB xin thông báo điều chỉnh giá tên miền .com/.net từ 244.000vnd/năm lên 250.000vnd/năm bắt đầu từ ngày 23-12-2013.

your-name-dotcom_.jpg Thông báo về việc xác nhận Email whois khi đăng ký Domain Quốc tế

Theo qui định mới của ICANN, bắt đầu từ năm 2014 yêu cầu tất cả các chủ thể của tên miền quốc tế phải kiểm tra mail whois và xác nhận thông tin whois.

Liên hệ với chúng tôi

Họ và tên:

Số đt:

Email:

Website:

Công ty:

Nội dung liên hệ

Gửi liên hệ

Đối tác thanh toán