• ISB-thiet-ke-web-nha-trang
  • ISB-dich-vu-quang-cao-google
  • ISB-dich-vu-quang-cao-facebook
  • ISB-xay-dung-he-thong-email
  • ISB hosting-ten-mien

Bảng giá tên miền Việt Nam

Tên miền Việt Nam (Cấp 2,3) Phí Khởi Tạo Giá Khuyến Mãi Phí Duy Trì Hàng Năm Đăng Ký
.VN 350.000 350.000/năm 480.000/năm Đăng ký
.COM.VN 350.000 350.000/năm 350.000/năm Đăng ký
.NET.VN 350.000350.000/năm 350.000/năm Đăng ký
.ORG.VN 200.000 200.000/năm 200.000/năm Đăng ký
.INFO.VN 200.000 200.000/năm 200.000/năm Đăng ký
.GOV.VN 200.000 200.000/năm 200.000/năm Đăng ký
.EDU.VN 200.000 200.000/năm 200.000/năm Đăng ký
.BIZ.VN 350.000 350.000/năm 350.000/năm Đăng ký
.NAME.VN 30.000 30.000/năm 30.000/năm Đăng ký
.PRO.VN 200.000 200.000/năm 200.000/năm Đăng ký
.HEALTH.VN 200.000 200.000/năm 200.000/năm Đăng ký

Đối tác thanh toán