• ISB-thiet-ke-web-nha-trang
  • ISB-dich-vu-quang-cao-google
  • ISB-dich-vu-quang-cao-facebook
  • ISB-xay-dung-he-thong-email
  • ISB hosting-ten-mien

Bảng giá tên miền quốc tế

Tên miền quốc tế Phí Khởi Tạo Giá Khuyến Mãi  Phí Duy Trì / Năm Đăng ký
.COM Miễn phí Miễn phí 350.000/năm Đăng ký
.NET Miễn phí Miễn phí 350.000/năm Đăng ký
.US Miễn phí Miễn phí 350.000/năm Đăng ký
.BIZ Miễn phí Miễn phí 350.000/năm Đăng ký
.INFO Miễn phí Miễn phí 358.000/năm Đăng ký
.ORG Miễn phí Miễn phí 358.000/năm Đăng ký
.CO.UK | .DE | .EU | .NAME Miễn phí Miễn phí 365.000/năm Đăng ký
.PW Miễn phí Miễn phí 350.000/năm Đăng ký
.ASIA Miễn phí Miễn phí 366.000/năm Đăng ký
.PRO Miễn phí Miễn phí 366.000/năm Đăng ký
.TEL Miễn phí Miễn phí 366.000/năm Đăng ký
.COM.CO | .NET.CO Miễn phí Miễn phí 452.000/năm Đăng ký
.MOBI Miễn phí Miễn phí 452.000/năm Đăng ký
.IN Miễn phí Miễn phí 452.000/năm Đăng ký
.BZ | .ME | .TV Miễn phí Miễn phí 666.000/năm Đăng ký
.CC Miễn phí Miễn phí 581.000/năm Đăng ký
.CO Miễn phí Miễn phí 726.000/năm Đăng ký
.CN Miễn phí Miễn phí 968.000/năm Đăng ký
.TW | .COM.TW | .NET.TW Miễn phí Miễn phí 968.000/năm Đăng ký
.JP Miễn phí Miễn phí 2.494.000/năm Đăng ký
.WS Miễn phí Miễn phí 666.000/năm Đăng ký
.XXX Miễn phí Miễn phí 2.494.000/năm Đăng ký

Đối tác thanh toán